-A A +A

Мемлекеттік қызметтердің регламенттері

Апостильдеу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті (1)

Қазақстан Республикасының әділет органдарынан және өзге мемлекеттік органдарынан, сондай-ақ нотариустардан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011685#z10 (link is external)

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу және міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілін тіркеу саласындағы мемлекеттік қызмет регламенттері (7)

Жылжымайтын мүлiкке құқықтарды (ауыртпалықтарды) мемлекеттiк тiркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013515#z21 (link is external)

Жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін құжаттың телнұсқасын беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011785#z168 (link is external)

Жылжымайтын мүлiк объектiлерi жоспарын (схемасын) қоса алғанда, тiркеу органы куәландырған тiркеу iсi құжаттарының көшiрмелерiн беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013515#z156 (link is external)

Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013515#z85 (link is external)

Жылжымайтын мүлiктiң болмауы (болуы) туралы анықтама беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011785#z99 (link is external)

Жылжымайтын мүлiкке тiркелген құқықтар және тоқтатылған құқықтар туралы анықтамалар беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011785#z143 (link is external)

Жылжымайтын мүлік иесі (құқық иеленушісі) туралы мәліметті қамтитын техникалық паспортқа қосымшаны беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011785#z226 (link is external)

Заңды тұлғаларды, филиалдар мен өкілдіктерді тіркеу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттері (7)

Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, олардың филиалдар мен өкілдіктерін есептік тіркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011530#z7 (link is external)

Заңды тұлғаларды мемлекеттік қайта тіркеу, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік қайта тіркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011530#z33 (link is external)

Заңды тұлғаларды тіркеу (қайта тіркеу) туралы, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011530#z58 (link is external)

Жеке кәсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлғаның, сондай-ақ акционерлік қоғамның құрылтай құжаттарына, олардың филиалдары (өкілдіктері) туралы ережелерге енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011530#z119 (link is external)

Жеке кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын заңды тұлғаның, сондай-ақ акционерлік қоғамның, олардың филиалдары мен өкілдіктерінің жарғысының (ережесінің) телнұсқасын беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011530#z91 (link is external)

Заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу, филиал мен өкілдікті есептік тіркеуден шығару

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011530#z142 (link is external)

"Заңды тұлғалар" мемлекеттік дерекқорынан анықтама беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011530#z168 (link is external)

Адвокаттық қызмет саласындағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтердің регламенттері (1)

Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткiзу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011648#z7 (link is external)

Нотариаттық қызмет саласындағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтердің регламенттері (2)

Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына аттестаттау

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011647#z14 (link is external)

Нотариустардың өтініштерін қабылдау, мөрлерін тіркеу және беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011647#z191 (link is external)

Орындау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің регламенттері  (2)

Тағылымдамадан өткен және жеке сот орындаушысы қызметімен айналысу құқығына үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011318#z7 (link is external)

Өндіріп алушының өтініші бойынша атқарушылық құжаттың негізінде атқарушылық іс жүргізуді қозғау

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011287#z10 (link is external)