-A A +A

Мемлекеттік қызметтердің стандарттары

Азаматтық хал актілерін тіркеу және апостильдеу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары (1)

Қазақстан Республикасының әділет органдарынан және өзге мемлекеттік органдарынан, сондай-ақ нотариустардан шығатын ресми құжаттарға апостиль қою

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013016#z366 (внешняя ссылка)

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу және міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтын жылжымалы мүлік кепілін тіркеу саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттары (11)

Жылжымайтын мүлiкке құқықтарды (ауыртпалықтарды) мемлекеттiк тiркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011408#z17 (внешняя ссылка)

Жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін құжаттың телнұсқасын беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011408#z510 (внешняя ссылка)

Жылжымайтын мүлiк объектiлерi жоспарын (схемасын) қоса алғанда, тiркеу органы куәландырған тiркеу iсi құжаттарының көшiрмелерiн беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011408#z279 (внешняя ссылка)

Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011408#z220 (внешняя ссылка)

Жылжымайтын мүлiктiң болмауы (болуы) туралы анықтама беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011408#z335 (внешняя ссылка)

Жылжымайтын мүлiкке тiркелген құқықтар және тоқтатылған құқықтар туралы анықтамалар беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011408#z451 (внешняя ссылка)

Жылжымайтын мүлік иесі (құқық иеленушісі) туралы мәліметті қамтитын техникалық паспортқа қосымшаны беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011408#z720 (внешняя ссылка)

Заңды тұлғаларды, филиалдар мен өкілдіктерді тіркеу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары (7)

Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, олардың филиалдар мен өкілдіктерін есептік тіркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011384#z7 (внешняя ссылка)

Заңды тұлғаларды мемлекеттік қайта тіркеу, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік қайта тіркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011384#z48 (внешняя ссылка)

Заңды тұлғаларды тіркеу (қайта тіркеу) туралы, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011384#z85 (внешняя ссылка)

Жеке кәсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заңды тұлғаның, сондай-ақ акционерлік қоғамның құрылтай құжаттарына, олардың филиалдары (өкілдіктері) туралы ережелерге енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013064#z365 (внешняя ссылка)

Жеке кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын заңды тұлғаның, сондай-ақ акционерлік қоғамның, олардың филиалдары мен өкілдіктерінің жарғысының (ережесінің) телнұсқасын беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013064#z297 (внешняя ссылка)

Заңды тұлға қызметінің тоқтатылуын мемлекеттік тіркеу, филиал мен өкілдікті есептік тіркеуден шығару

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013064#z436 (внешняя ссылка)

"Заңды тұлғалар" мемлекеттік дерекқорынан анықтама беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013064#z533 (внешняя ссылка)

Адвокаттық қызмет саласындағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтердің стандарттары (2)

Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдарды аттестаттаудан өткiзу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011096#z6 (внешняя ссылка)

 

Нотариаттық қызмет саласындағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтердің стандарттары (3)

Нотариаттық қызметпен айналысу құқығына аттестаттау

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011095#z6 (внешняя ссылка)

 

Нотариустардың өтініштерін қабылдау, мөрлерін тіркеу және беру

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011095#z63 (внешняя ссылка)

Орындау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттары  (3)

Тағылымдамадан өткен және жеке сот орындаушысы қызметімен айналысу құқығына үміткер адамдарды аттестаттаудан өткізу

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013779#z47 (внешняя ссылка)

 

Өндіріп алушының өтініші бойынша атқарушылық құжаттың негізінде атқарушылық іс жүргізуді қозғау

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500010963#z7