-A A +A

Мемлекеттік қызметтің имиджі

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі

  Қазақстан Республикасы  
 Президентінің       
2015 жылғы 29 желтоқсандағы
 № 153 Жарлығымен     
 БЕКІТІЛГЕН

        

   Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі
        (Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидалары)

 

   1. Жалпы ережелер