-A A +A

Мақалалар

Мақала

В ряде публикаций выражается категоричное неприятие целесообразности изменения процедуры дисциплинарной ответственности адвокатов в проекте Закона ЗК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». В обоснование позиции приводится довод об ограничении независимости адвокатов.

Министерство юстиции считает, что ограничение независимости адвоката недопустимо и это является одной из основ, на которых зиждется этот институт.

Мақала

Идрисова Сара Башуевна,

Генеральный директор

ТОО «Юридическое агентство «Кредо»,

к.ю.н., доцент

 

 

Минюст или РКА?

Минюст или РКА?

 

В средствах массовой информации продолжается полемика о вмешательстве государства в лице Министерства юстиции в адвокатуру. Адвокатское сообщество обвиняет Минюст в нарушении независимости адвокатов, в большем регулировании адвокатуры.

 

Но как обстоит дело на самом деле? Чтобы не быть голословным, почитаем и сравним нормы в действующем Законе «Об адвокатской деятельности»  и Законопроекте «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» в части адвокатуры.

 

Международная практика «pro bono». К вопросу об оказании комплексной социальной юридической помощи

Международная практика «pro bono». К вопросу об оказании комплексной социальной юридической помощи

Абдрахманова Сайма Жангельдиновна, ведущий научный сотрудник Института законодательства Республики Казахстан, магистр юридических наук

Сабиров Камал Канаткалиевич, научный сотрудник Института законодательства Республики Казахстан, магистр юридических наук

Қазақстан Республикасының «Заң көмегі туралы» Заң жобасының тұжырымдамасы

Қазақстан Республикасының «Заң көмегі туралы»

Заң жобасының тұжырымдамасы

     Қазақстан Республикасы «Заң көмегі туралы» Заңының жобасы Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 24 тамыздағы № 858 жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі құқықтық саясат тұжырымдамасының ережелерін жүзеге асыру мақсатында әзірленген болатын.

Заң көмегі мәселелері

Заң көмегі мәселелері                            

     Қазақстан Республикасы  Конституциясының 13-бабының-3 тармағына сәйкес, әркімнің білікті заң көмегін  алуға құқығы бар.

Заң жобасын әзірлеу қажеттілігінің негіздемесі

                           Заң жобасын әзірлеу қажеттілігінің негіздемесі

     «Заң көмегі туралы» Қазақстан Республикасының Заң жобасы Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 24 тамыздағы № 858 жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі құқықтық саясат тұжырымдамасының (бұдан әрі -тұжырымдама) ережелерін жүзеге асыру мақсатында әзірленген.

Ақпаратқа қол жеткізу

Ақпаратқа қол жеткізу

       Қазақстан Республикасы Президентінің «Ұлт жоспары – бес институционалдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадам» бағдарламасы аясында «Ашық үкіметті» енгізу мақсатында 2015 жылдың 20 мамырында Қазақстан Республикасының «Ақпаратқа қол жеткізу» туралы Заңы қабылданды.

Мемлекеттік қызметі туралы

Мемлекеттік қызметі туралы

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев атап көрсеткендей, еліміз үшін басты мақсат – әлемнің ең озық 30 елінің қатарына кіру. Ол үшін бес салада 100 қадам жасалады. Бағдарламаның алғашқы 15 қадамы мемлекеттік қызметті өзгертуге бағытталған.

Бiрiншi институционалдық реформаны, яғни «Кәсiби мемлекеттiк аппарат құру» үшiн 15 нақты қадам белгiленген. Осы бөлімде кадрларды іріктеудің, бағалаудың нәтижесінде жоғарлаудың жолдары қарастырылған.

Беттер